SKO3 Hommage á Bohdan Warchal


15. 1. 2012 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Jarolim Ružička
umelecké vedenie / husle
Bohdan Warchal, husle

Hommage á Bohdan Warchal

Henry Purcell
Abdelazer, suita Z.570
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso D dur op. 6 č. 4
Antonio Vivaldi
Koncert pre dvoje huslí, violončelo a orchester d mol RV 565
Peter Breiner
Beatles Concerto Grosso č. 2 (v štýle Vivaldiho) – výber
Georg Friedrich Händel
Concerto grosso g mol op. 6 č. 6 HWV 324