SKO2 2010/2011


7. 11. 2010 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci

Antonio Vivaldi


Štvoro ročných období


Koncert pre husle a sláčikový orchester E dur Jar RV 269
Koncert pre husle a sláčikový orchester g mol Leto RV 315


Koncert pre husle a sláčikový orchester F dur Jeseň RV 293


Koncert pre husle a sláčikový orchester f mol Zima RV 297


Astor Piazzolla / Leonid Desiatnikov


Štvoro ročných období v Buenos Aires