C06 Katarína Turnerová, harfa

Koncert bez potlesku


12. 11. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Cena: 14 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci, husle
Katarína Turnerová harfa
Joseph Haydn
Johann Sebastian Bach
Jan Jiří Benda
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod
Ilse Weber
Valentin Silvestrov
Boaz Avni
Jules Massenet
Samuel Barber
Gustav Mahler
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži – Introdukcia
Air zo Orchestrálnej suity č. 3 D dur, BWV 1068
Grave z Koncertu pre husle a orchester G dur
Meditácia na Prelúdium č. 1 C dur, BWV 846
Wiegala
Modlitba za Ukrajinu
Largo pre sláčiky
Meditácia z opery Thaïs
Adagio pre sláčiky
Adagietto zo Symfónie č. 5

Bezbariérový vstup do Stĺpovej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3

„Naše životy sprevádzajú chvíle, kedy nemáme dôvod na radosť, oslavu či potlesk. V hudbe je veľa kompozícií, ktoré sú pre tieto situácie vhodným sprievodcom. Tak sa zrodila myšlienka koncertu bez potlesku,“ prezrádza umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Ewald Danel. Už niekoľko sezón si kladie za úlohu prinášať poslucháčom menej tradičné programy, zároveň sa snaží do diania vtiahnuť i amatérske zbory či mladé vychádzajúce hráčske talenty. Dramaturgia programu poskytne priestor na meditáciu, stíšenie sa i uvoľnenie duševného napätia z rýchleho kolobehu bežného pracovného života.