C06 Katarína Turnerová, harfa

Koncert bez potlesku


12. 11. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Vstupenky Cena: 14 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci, husle
Katarína Turnerová harfa
Joseph Haydn
Johann Sebastian Bach
Jan Jiří Benda
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod
lse Weber
Valentin Silvestrov
Boaz Avni
Jules Massenet
Samuel Barber
Gustav Mahler
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži – Introdukcia
Air zo Orchestrálnej suity č. 3 D dur, BWV 1068
Grave z Koncertu pre husle a orchester G dur
Meditácia na Prelúdium č. 1 C dur, BWV 846
Wiegala
Modlitba za Ukrajinu
Largo pre sláčiky
Meditácia z opery Thaïs
Adagio pre sláčiky
Adagietto zo Symfónie č. 5

Bezbariérový vstup do Koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3