skobw_chefconductor.page.8J6A9592 kopie

Mozart, Grešák, Suchoň


20. 10. 2013 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
MOZART, GREŠÁK, SUCHOŇ


Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Ewald Danel, umelecký vedúci

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncertantná symfónia Es dur KV 364

Jozef Grešák

Komorná symfónia

Eugen Suchoň

Symfonietta in D ESD 36

Nádherné koncertantné dielo génia viedenského hudobného klasicizmu, napísané pre sólové husle a violu so sprievodom orchestra, sa ocitne v susedstve menej známych skladieb zakladateľských osobností slovenskej hudobnej moderny. Grešákova Komorná symfónia pre tri sólové dychové nástroje a komorný orchester je mladíckym kompozičným plodom šestnásťročného študenta, rovnako ako Symfonietta in D len a čosi staršieho Eugena Suchoňa.