SKO1 2006/2007


29. 10. 2006 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Slovenský komorný orchester B. Warchala

Ewald Danel, umelecký vedúci /husle

Marica Dobiášová, čembalo

Georg Friedrich Händel  Concerto grosso d mol op. 6 č. 10 HWV 328                

Felix Mendelssohn Bartholdy  Symfónia pre sláčikový orchester č. 5 B dur  S.1/5

Wolfgang Amadeus Mozart  Koncert pre čembalo a sláčikové nástroje č. 1 D dur KV 107 (podľa sonát pre čembalo alebo klavír Johanna Christiana Bacha)

Dmitrij Šostakovič Komorná symfónia c mol op. 110a,  Dva kusy pre sláčikové kvarteto 

Slovenský komorný orchester B. Warchala pokračuje aj v novej koncertnej sezóne postupným uvádzaním concerti grossi  G. F. Händela a sláčikových symfónií F. Mendelssohna Bartholdyho.  V rámci mozartovského výročia  predvedie popredná slovenská čembalistka Marica Dobiášová prvý z trojice raných Mozartových klavírnych koncertov.  Mladučký Mozart upravil tri klavírne sonáty Johanna Christiana Bacha, s ktorým sa zoznámil počas svojho 15-mesačného pobytu v Londýne.  Pravdepodobne po návšteve Londýna  vznikli jeho rané koncerty pre klavír, dvoje huslí a basso continuo.  Hoci samotný Mozart ich na svojich vystúpeniach často a rád hrával, dnes sa na koncertných pódiách objavujú skôr sporadicky. 

Roku 1931 napísal D. Šostakovič Dva kusy pre sláčikové kvarteto. Použil v nich hudbu zo svojich javiskových diel, ktorými sa zaoberal v 30-tych rokoch 20. storočia.  Melódia Elégie je identická s áriou Kataríny z kontroverznej opery Lady Macbeth z mcenského okresu (1934) a druhou skladbou je slávna sardonická polka z baletu Zlatý vek  (1930).  D. Šostakovič nikdy neskomponoval dielo pod názvom Komorná symfónia op. 110a. Predlohou tejto skladby sa stalo jeho 8. sláčikové kvarteto c mol z roku 1960. Zakladateľ slávneho Moskovského komorného orchestra, Rudolf Baršaj,  zinštrumentoval s autorovým súhlasom spomínané kvarteto pre sláčikový orchester a predviedol ho na verejnosti roku 1961. Komorná symfónia sa tak zaradila medzi Šostakovičove najhrávanejšie komorné skladby.