Slovenský komorný orchester, foto: Peter Brenkus

Moniuszko Bella Dvořák


24. 10. 2021 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Cena: 11 € Koncert sa koná v režime OTP*
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Stanisław Moniuszko
Ján Levoslav Bella
Antonín Dvořák
Sláčikové kvarteto č. 1 d mol
Nokturno pre sláčikové kvarteto
Serenáda pre sláčikový orchester E dur, op. 22

Nokturno pre sláčikové kvarteto je šiestou a zároveň poslednou kompozíciou pre obsadenie sláčikového kvarteta, ktoré Ján Levoslav Bella napísal na sklonku života, kedy sa po rokoch bývania v cudzine usídlil v Bratislave. Naopak mladícke, vzletné a spevné je Sláčikové kvarteto č. 1 d mol poľského skladateľa Stanisława Moniuszka, v ktorom cítiť výrazný vplyv viedenských klasikov. Napriek tomu, že Serenáda E dur, op. 22 pochádza z ranej tvorby Antonína Dvořáka, patrí dnes k ťažiskovému repertoáru vo svojom žánri. V intenciách talianskeho „sereno“ sa skladba odvíja v idylickej, pokoj vyžarujúcej atmosfére, korunovanej vrúcnymi melodickými líniami a bohatým, zamatovým zvukom sláčikov.
Po slávnom zakladateľovi Slovenského komorného orchestra, Bohdanovi Warchalovi, vedie teleso už dve dekády huslista a dirigent Ewald Danel. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje orchester na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a uvádza premiéry slovenských diel.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)