Slovenský komorný orchester

Kubička Quantz Rachmaninov Bartók


22. 10. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 14 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Vojtěch Čermák flauta
Emilia Reske flauta
Víťazoslav Kubička
Johann Joachim Quantz
Sergej Rachmaninov
Béla Bartók
Bože, smiem ísť k Tebe (premiéra)
Koncert pre dve flauty a orchester g mol, QV 6:8b
Sláčikové kvarteto č. 1
Divertimento pre sláčikový orchester, Sz. 113