Slovenský komorný orchester

Kubička Quantz Rachmaninov Bartók


22. 10. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 14 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Vojtěch Čermák flauta
Emilia Reske flauta
Víťazoslav Kubička
Johann Joachim Quantz
Sergej Rachmaninov
Béla Bartók
Bože, smiem ísť k Tebe (premiéra)
Koncert pre dve flauty a orchester g mol, QV 6:8b
Sláčikové kvarteto č. 1
Divertimento pre sláčikový orchester, Sz. 113

Slovenský komorný orchester otvorí sériu svojich koncertov s nádychom mladej dravosti. Dvojica sólistov, Poľka Emília Reske a Čech Vojtěch Čermák, víťazi súťaže Flautiáda 2022, ukážu svoje technické zručnosti v dvojkoncerte od Johanna Joachima Quantza. Barokový virtuóz slúžil viac ako tridsať rokov na dvore pruského kráľa Fridricha II., ktorý bol sám amatérskym flautistom. Siahodlhý zoznam kompozícií pre flautu z Quantzovej dielne je len logickým dôsledkom panovníkovej priazne. Dôležitým momentom koncertu bude premiéra skladby jubilujúceho slovenského skladateľa Víťazoslava Kubičku. Jeho tvorba je popretkávaná náboženskými motívmi a výtvarnými inšpiráciami. Koncert dopĺňajú diela pre sláčikový orchester, kvarteto Sergeja Rachmaninova a Divertimento Bélu Bartóka, ktoré skladateľ napísal nečakane rýchlo, v priebehu dvoch týždňov počas pobytu vo švajčiarských Alpách.