Terchová - Kostol sv. Cyrila a Metoda

Terchová


5. 7. 2017 (Streda) o 16:00, Zájazdy
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová,

Záverečný koncert Cyrilometodských dní Terchová

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci/husle
Adriana Antalová  harfa
Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa – Robotníka, Čadca – Kýčerka
Antónia Gráfová
 zbormajsterka
Chrámový spevácky zbor Gaudium, Raková
Zuzana Golisová
 zbormajsterka
Spevácky zbor mesta Senica – Cantilena
Jozef Chabroň
 zbormajster

a iné spevácke zbory zo Slovenska

Marc Antoine Charpentier Prelúdium k Te Deum H. 146
Franz Liszt Slavimo, slavno, Slaveni! hymnus na počesť 1.000. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod Meditácia na prelúdium C dur
Jules Massenet Meditácia z opery Thaïs pre husle a orchester
Josef Suk Meditácia na Svätováclavský chorál, op. 35a
Antonín Dvořák Biblické piesne op. 99