Dom umenia Piešťany

Piešťany


8. 9. 2016 (Štvrtok) o 20:00, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Ilja Zeljenka
Stanisław Moniuszko
Ástor Piazzolla
Antonín Dvořák
Musica slovaca
Sláčikové kvarteto d mol
Štvoro ročných období v Buenos Aires
Serenáda E dur, op. 22