Dom umenia SF Piešťany, pohľad na hlavné schodisko a vstup

Piešťany – Veľkonočný koncert


27. 3. 2024 (Streda) o 19:00, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci, husle
Štefan  Bučko recitátor 
Joseph Haydn
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži

V roku 1779 sa výrazne zmenili životné súradnice Josepha Haydna. Jeho patrón Mikuláš Esterházy mu v novej zmluve povolil komponovať aj pre iné účely, než len pre potreby šľachtických sídel v Esterháze a Eisenstadte. Pohotový obchodník Haydn túto príležitosť začal naplno využívať. V roku 1785 ho oslovili zriaďovatelia pôsobivej jaskynnej katedrály Oratorio de la Santa Cueva v španielskom Cádize vo veci veľkonočného orchestrálneho projektu Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. Po premiére v roku 1786 Haydn toto reflexívne dielo trikrát revidoval a tak vznikli verzie pre sláčikové kvarteto, pre sóla, zbor a orchester a napokon pre sólový klavír. Tradícia uvádzania Haydnovho diela pred Veľkou nocou trvá už viac ako dve storočia. SKO koncertuje na pôde Slovenskej filharmónie už viac ako dvadsať rokov pod vedením Ewalda Danela. Komorné teleso počuť na festivaloch, ale i domácich a zahraničných turné. Neraz uvádza premiéry diel slovenských skladateľov, ktoré sú telesu často i venované.