61 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

Koncert bez bariér


22. 9. 2018 (Sobota) o 16:00, M Mimoriadne koncerty
Stĺpová sieň SF,
Cena: 8 €, 2 € ZŤP
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Jakub Junek husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Joseph Haydn
Maria Theresia von Paradis

Ludwig van Beethoven
Robert Schumann
Jaroslav Ježek
Divertimento F dur, KV 138
Koncert pre husle a orchester č. 1 C dur, Hob. VIIa:1
Sicilienne
Sláčikové kvarteto č. 16 F dur, op. 135 – 3. časť
Snenie z cyklu Detské scény, op. 15
Piesne (výber)

Bezbariérový vstup do Koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3