Slovenský komorný orchester, foto: Peter Brenkus

Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia Slovenského komorného orchestra


28. 2. 2021 (Nedeľa) o 16:00, Koncerty bez publika, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Digitálna koncertná sieň SF,
Koncert ONLINE

Koncert bude vysielaný naživo na stream.filharmonia.sk

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Arcangelo Corelli
Georg Friedrich Händel
Henry Purcell
Benjamin Britten
Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8
Concerto grosso g mol, op. 6 č. 6, HWV 324
Abdelazer, suita, Z. 570
Simple Symphony, op. 4

Na Slávnostnom koncerte k 60. výročiu založenia SKO zaznejú rovnaké diela, aké orchester interpretoval na svojom prvom koncerte vo februári 1961. Voľba programu zodpovedala cieľom, ktoré si vtedajší umelecký vedúci Bohdan Warchal vytýčil. Concerti grossi Arcangela Corelliho a Georga Friedricha Händla, stavajúce oproti sebe dve skupiny hudobníkov (concertino pozostávajúce z dvoch huslí a violončela a ripieno, respektíve tutti), boli ideálnymi skladbami poskytujúcimi priestor na predvedenie interpretačného majstrovstva jednotlivých hráčov i orchestra ako celku. Druhá polovica programu zostavená z diel Henryho Purcella a Benjamina Brittena bola z hľadiska dovtedajšej programovej ponuky Slovenskej filharmónie inovatívna. V súčasnosti patria obe diela – Purcellova Suita Abdelazer, Z. 570 i Brittenova Simple Symphony – k frekventovane uvádzaným dielam ako v interpretácii SKO, tak i mnohých súborov po celom svete.
Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001. Stal sa nástupcom Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra. SKO sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.