Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester – 54 BHS


13. 10. 2018 (Sobota) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Stĺpová sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 16 € Kompletný program 54. BHS nájdete tu:
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Pablo Barragán klarinet
Eugen Suchoň
Carl Maria von Weber
Antonín Dvořák
Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5 ESD 50b
Klarinetové kvinteto B dur, op. 34
Sláčikové kvinteto G dur, op. 77

Serenády pre sláčikový orchester sú veľmi rozšíreným hudobným útvarom. Azda len Grieg a Čajkovskij k nim siahli ako zrelí majstri. Inak sú skôr produktmi mladosti a hľadania nových perspektív. Tak je tomu v prípade pôvabnej Serenády Eugena Suchoňa. Rýchle časti Pochod, Scherzo a Finale zaujmú až útočným vtipom; Uspávanka a Nokturno vrúcnou a hlbokou lyrikou. Nonšalantnosť a plné hudobnícke nasadenie sprevádzajú kompozície Carla Mariu von Webera, známeho koncertného klaviristu a autora, ktorý pohotovo písal diela na objednávku zo strany disponovaných interpretov. Mladistvé sláčikové kvinteto Antonína Dvořáka v roku 1875 zvíťazilo v súťaži komornej hudby, ktorú vypísal hudobný odbor Umeleckej besedy v Prahe. Temperament a vitalitu okrajových častí vystrieda v pomalej časti jemná lyrika.

Hosťom je španielsky klarinetista Pablo Barragán. Kritika ho považuje za vynikajúceho hudobníka nielen kvôli neodolateľnej interpretácii, ale aj kvôli jeho vášnivému prejavu, schopnosti komunikácie a senzibilite.