Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester – 54 BHS


13. 10. 2018 (Sobota) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Stĺpová sieň SF,
Cena: 16 € Kompletný program 54. BHS nájdete tu:
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Pablo Barragán klarinet
Jan Václav Stamic
Eugen Suchoň
Carl Maria von Weber
Ottorino Respighi
Symfónia č. 1 G dur Mannheimská
Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5 ESD 50b
Klarinetové kvinteto B dur, op. 34
Starobylé árie a tance / Antiche arie e danze – Suita č. 3 P. 172

Serenády pre sláčikový orchester sú veľmi rozšíreným hudobným útvarom. Azda len Grieg a Čajkovskij k nim siahli ako zrelí majstri. Inak sú skôr produktmi mladosti a hľadania nových perspektív. Tak je tomu v prípade pôvabnej Serenády Eugena Suchoňa. Rýchle časti Pochod, Scherzo a Finale zaujmú až útočným vtipom; Uspávanka a Nokturno vrúcnou a hlbokou lyrikou. Nonšalantnosť a plné hudobnícke nasadenie sprevádzajú kompozície Carla Mariu von Webera, známeho koncertného klaviristu a autora, ktorý pohotovo písal diela na objednávku zo strany disponovaných interpretov.

Hosťom je španielsky klarinetista Pablo Barragán. Kritika ho považuje za vynikajúceho hudobníka nielen kvôli neodolateľnej interpretácii, ale aj kvôli jeho vášnivému prejavu, schopnosti komunikácie a senzibilite.