Musica Florea

Musica florea


7. 6. 2016 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Musica florea
Marek Štryncl
umelecký vedúci
Hasan El Dunia tenor
Tomáš Král barytón
V novom štýle – „umenie barokovej improvizácie“
Giovanni Gabrielli
Girolamo Frescobaldi
Domenico Mazzocchi
Alessandro Grandi
Biagio Marini
Giovanni Battista Fontana
Claudio Monteverdi
Alessandro Stradella
Giovanni Antonio Rigatti
Marco Uccellini
Gasparo Casati
Canzon à 5
Toccata avanti la Messa della Domenica
Misereris omnium, Domine
Sonata Sopra deus miseratur nostri
Miserere
Sonata XVI. à 3 violini
Exulta filia Sion
Sinfonia à 2
Salve regina
Sinfonia decima nona à 4
O quam speciosa

Baroková éra znamenala pre hudobníkov dva prístupy k tvorbe a k interpretácii. Na jednej strane boli prísne viazaní stratégiou basso continuo, na strane druhej boli doslova nútení vypĺňať prísne harmonické štruktúry improvizáciou v oblasti ornamentiky, sonoristiky a melodiky. Talianski skladatelia v tomto smere na európskom hudobnom „trhu“ tých čias dominovali.