SH3 Veľkonočný koncert


26. 3. 2013 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba, Solamente naturali
Malá sála SF,
Solamente naturali
Miloš Valent, umelecký vedúci / husle
Martina Bernášková, baroková flauta, zobcovky
Martina Mestická, baroková flauta, zobcovky
Juraj Kováč, violončelo
Tibor Nagy, kontrabas
Rita Papp, čembalo, organ
Helga Varga – Bach, soprán
Matúš Trávniček, bas
Veľkonočný koncert – Passio

Georg Philipp Telemann

Concerto a 4 G dur pre dve flauty, husle a basso continuo

Johann Sebastian Bach
Gratias agimus tibi BWV 235, ária pre bas a orchester
Georg Philipp Telemann

O, Lamm Gottes unschüldig TWV 31/17, chorálové variácie pre organ

Johann Sebastian Bach

Qui tollis peccata mundi BWV 234, ária pre soprán a orchester

Toccata a fúga D dur BWV pre čembalo

Das Brausen von den rauhen Winden BWV 92 ária pre bas a basso continuo

Seele, deine Specereien BWV 249 ária pre soprán, husle a basso continuo

Der ewig reiche Gott BWV 192 duet pre soprán, bas a orchester

Johann Sebastian Bach

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 chorálové variácie

Mein Seelenschatz ist Gottes Wort BWV 18 pre soprán a orchester

Ich bitt o Herr, aus Herzens Grund BWV 18 chorál

Fürst des Lebens, starker Streiter BWV 31 ária pre bas a basso continuo
Georg Philipp Telemann
Doppel-Fuge g mol pre čembalo
Johann Sebastian Bach
Ich folge dir BWV 245, ária pre soprán a orchester

Georg Philipp Telemann

Sonáta č. 2 g mol pre husle, flautu, violončelo a basso continuo

Georg Friedrich Händel
Mein Vater HWV 48 ária pre bas a orchester

Brich, mein Herz, zerfliess in Thränen HWV 48 ária pre soprán a orchester

Soll mein Kind, mein Leben sterben HWV 48 duet pre soprán, bas a orchester