Solamente Naturali

Veľkonočný koncert – Solamente naturali


4. 4. 2023 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba, Solamente naturali
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Solamente naturali
Miloš Valent
umelecký vedúci, dirigent, husle, viola, spev
Marek Čermák organ pozitív, spev
Ľubica Habart husle, spev
Peter Vrbinčík viola, spev
Ján Kružliak ml. husle, viola, spev
Pavol Mucha violončelo
Attila Szilágy violon
SoLa
Hilda Gulyás soprán
Angelika Jelšová alt
Pavol Mucha tenor
Dávid Harant bas
Juraj Tranovský
Cithara sanctorum

Počty dotlačí a opakované vydania svedčia o dôležitosti Cithary Sanctorum, prvého evanjelického kancionála na našom území. Vydal a zostavil ho v roku 1636 Juraj Tranovský, „slovanský Luther“, ktorý bol najmä tvorcom latinskej a českej náboženskej literatúry. Spevník zostavil z vlastných, nemeckých, ale i českých a slovenských nápevov, vďaka ktorým dnes môžeme bližšie preniknúť k hudbe našich predkov.
Duchovné piesne, ktoré majú pre slovenskú hudobnú obec nesmierne vysokú výpovednú hodnotu predvedie súbor Solamente Naturali, ktorý sa pod vedením Miloša Valenta už roky snaží čo najvernejšie „reštaurovať starú hudbu a jej ducha“.