SH2 Bachovský večer II.


15. 11. 2005 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle
Kamila Zajíčková, soprán
Markus Forster, alt
Marcel Plavec, hoboj
Peter Guľas, čembalo a organ

Johann Sebastian Bach?
Ouvertúra pre sláčikové nástroje a basso continuo g mol BWV 1070          
Johann Sebastian Bach
Kantáta Mein Herz schwimmt im Blut pre soprán, hoboj, sláčikové nástroje a basso continuo BWV 199
Koncert pre čembalo, sláčikové nástroje a basso continuo  A dur BWV 1055
Kantáta Geist und Seele wird verwirret pre alt, organ, sláčikové nástroje a basso continuo BWV 35

Koncert v spolu práci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave

 

„Značka“ Bach je už viac než tristo rokov synonymom vrcholného umeleckého majstrovstva. A tak niet divu, že Peter Zajíček, umelecký vedúci súboru Musica aeterna, prišiel s nápadom uviesť sériu bachovských večerov. Myšlienka zaostriť najmä na menej uvádzanú – no významnú a nesmierne zaujímavú – kantátovú tvorbu Johanna Sebastiana Bacha sa v minulej sezóne stretla s veľkým úspechom. Pri zostavovaní „bachovskej“ dramaturgie sa akosi automaticky núkajú aj diela ostatných členov bachovského klanu. V poradí už druhý Bachovský večer začne Musica aeterna dielom, pripisovaným najstaršiemu zo synov geniálneho skladateľa. Aj keď Ouvertúra g mol bola donedávna v encyklopédiách uvádzaná v heslách o Johannovi Sebastianovi, posledné roky sa o jej autorstve začalo špekulovať práve v súvislosti s menom Wilhelma Friedemanna. Ten bol – podobne ako jeho otec – známy predovšetkým ako výnimočný organista a neuveriteľný improvizátor, dochované diela však svedčia o tom, že v mnohom nezaostal ani za skladateľskými schopnosťami slávnejšieho otca.

Na tomto koncerte odznejú – podobne ako v minulej sezóne – duchovné kantáty, tretí Bachovský večer, ktorý pripravuje Musica aeterna na február, sa už sústredí na  svetské kantáty Johanna Sebastiana Bacha.

Okrem vynikajúcich spevákov – Kamily Zajíčkovej a Markusa Forstera – sa v ďalších sólových partoch predstavia mladí slovenskí inštrumentalisti. Absolvent prestížneho Amsterdamského konzervatória Peter Guľas je už pomerne známym „špecialistom“ na starú hudbu, v našich podmienkach raritným zjavom je Marcel Plavec. Po absolutóriu bratislavského Konzeratória odišiel do Lipska študovať barokový hoboj na Hochschule für Musik und Theater F. Mendelssohn Bartholdy a je prvým slovenským hobojistom-špecialistom na dobový nástroj.