SH2 2006/2007


23. 1. 2007 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Solamente Naturali                                                                          

Miloš Valent, umelecký vedúci / husle      

Uhrovská zbierka piesní a tancov z 18. storočia, výber

Už sme si v novších časoch zvykli, že interpreti sa stávajú bádateľmi, muzikológmi a tvorcami nových predstáv o hudobnej minulosti. Vďaka nim sa hudobnícka realita začína výraznejšie dotvárať aj o tituly, ktoré sú zdanlivo v druhom pláne a okrem tohto dotvárajú pravdu o histórii a kultúrnosti národov. Jedným z nich je aj Miloš Valent, ktorý roku 1995 založil súbor komornej hudby Solamente Naturali, ktorý sa špecializoval na interpretáciu ranoklasicistického repertoáru a ktorý sa roku 2000 transformoval na barokový orchester.


Unikátna Uhrovská zbierka piesní a tancov (1731) ožíva vďaka horlivej iniciatíve súboru Solamente Naturali a upozorňuje nás na prítomnosť kvalitnej hudby v našom kultúrno-geografickom priestore v časoch dávnejšie minulých. Jedinečnú kolekciu starej slovenskej hudby prezentuje súbor Solamente Naturali s veľkým úspechom aj v zahraničí.