Dom umenia Fatra, Žilina

Žilina / Slovensko


5 apríl 2018, Zájazdy
Dom umenia Fatra, Žilina,
Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Pawel Przytocki dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Dalibor Karvay husle
Stanislava Dubanová-Maggioni soprán
Terézia Kružliaková mezzosoprán
Jozef Gráf tenor
Peter Mikuláš bas
Veľkonočný Koncert
Johann Nepomuk Hummel
Henryk Wieniawski
Franz Schubert
Predohra B dur
Husľový koncert č. 2 d mol op. 22
Omša č. 5 As dur D. 678

Koncerty:

5. a 6. apríla 2018, Dom umenia Fatra, Žilina 19:00