Dom umenia SF Piešťany, pohľad na hlavné schodisko a vstup

Slovensko – Piešťany


20 jún 2024, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,

69. music festival Piešťany, Dom umenia Piešťany

Slovenský filharmonický zbor
Thomas Lang  dirigent
Jana Nagy-Juhász klavír
Marek Štrbák organ
Lenka Máčiková soprán
Alena Kropáčková mezzosoprán
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas

Gioachino Rossini Petite messe solennelle