Dom umenia Košice

ZRUŠENÉ Košice


12. 11. 2020 (Štvrtok) o 19:00, Zájazdy
Dom umenia Košice,
KONCERT ZRUŠENÝ

Koncert k 75. výročiu ukončenia 2. sv. vojny
Dom Umenia Košice, 19.00

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster
Lenka Máčiková soprán
Alena Kropáčková  mezzosoprán
Jaroslav Březina tenor
Peter Mikuláš bas

Program:
Ján Cikker: Hommage à Beethoven
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 9 d mol, op. 125