18. 11. 2016 Otvárací koncert 52 BHS SF, James Judd, Vadim Repin Photo © Alexander Trizuljak

Praha / Česká republika


3 jún 2018, Zájazdy

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jan Vacík tenor
Zdeněk Fibich
Eugen Suchoň
Leoš Janáček
Komenský, slávnostná predohra, op. 34
Žalm zeme podkarpatskej, kantáta op. 12, ESD 65
Sinfonietta

Záverečný koncert festivalu Pražská jar sa koná v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe dňa  3. júna 2018 o 20.00