José Cura

Festival Symfónia umenia


3 september 2022, Zájazdy

Námestie pred Pradiarňou, Páričkova ulica, Ružinov, 19.00
JOSÉ CURA a Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin 
dirigent
José Cura tenor
Eva Hornyáková soprán
Polina Shamaeva mezzosoprán

José Cura zaspieva výber najznámejších operných árií.