Rastislav Štúr 1178 Photo © A. Trizuljak

Slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku


1. 1. 2018 (Pondelok) o 20:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Bernadetta Šuňavská organ
Ladislav Fančovič klavír
Ludwig van Beethoven Egmont, predohra, op. 84
Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80
Eugen Suchoň  Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikové a bicie nástroje, ESD 93

Vstupenky v obmedzenej kapacite sú v predaji v pokladnici SF. 

Hudba Ludwiga van Beethovena je na celom svete integrálnou súčasťou slávnostných dní a výnimočných udalostí. Prispeje efektívnym spôsobom určite aj k oslave štvrťstoročnice vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Predohra Egmont je symbolom húževnatosti človeka v zápase o slobodu a nezávislosť; zborová a klavírna Fantázia c mol je skicou k legendárnemu Finále 9. symfónie – ďalšiemu z hrdých hudobných symbolov. Symfonická fantázia BACH Eugena Suchoňa je exportným dielom slovenskej hudobnej produkcie, pevne zrasteným so slovenskou tradíciou ľudovej piesne, situovanej do modernistického terénu.