Auditorium Rainier III

Monako / Monte-Carlo


20 október 2017, Zájazdy
Auditorium Rainier III,

koncert:

22. 10. 2017, Auditorium Rainier III, 18.00 h
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Erika Sunnegardh soprán
Julia Gertseva mezzosoprán
Ľudovít Ľudha tenor
Peter Mikuláš basbarytón

program:
Leoš Janáček: Glagolská omša
(prvé uvedenie v Monte-Carlo)
Sergej Rachmaninov: Symfonické tance, op. 45