20220612-S3-Koncert-zrušený

Koncert ZRUŠENÝ Mikuláš Schneider-Trnavský Ján Levoslav Bella


12. 6. 2022 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol,
Cena: 8 € Koncert ZRUŠENÝ

Vážení návštevníci, oznamujeme vám, že zo zdravotných dôvodov na strane interpretov sa koncert ruší.
O vrátenie vstupného za zakúpené vstupenky môžete požiadať v Pokladnici SF.

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Adoremus
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Dušan Bill zbormajster
Mikuláš Schneider-Trnavský Jubilate Deo
Mariánske antifóny
Ján Levoslav Bella
Te Deum
Ave Maria
Missa Sanctae Mariae in A

Autor jednotného katolíckeho spevníka Mikuláš Schneider-Trnavský prispel do rozvoja cirkevnej hudby mnohými dielami, ktoré vďaka svojej melodickosti neodmysliteľne patria do repertoáru slovenských zborových telies.
Život a tvorba Jána Levoslava Bellu je už niekoľko rokov stredobodom koncentrovaného výskumu a záujmu slovenských interpretov. Na koncertných pódiách sa tak objavujú stále nové kompozície z katalógu diel tohto autora. Missa Sanctae Mariae pre miešaný zbor a orchester od predstaviteľa slovenskej národnej hudby 19. storočia vznikla v predkremnickom období. Na základe vyhodnotenia pramenného materiálu možno predpokladaný vznik diela zúžiť približne na roky 1867–1869.
Po chýrnom zakladateľovi Slovenského komorného orchestra, Bohdanovi Warchalovi, vedie teleso už dve dekády huslista a dirigent Ewald Danel. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a uvádza premiéry slovenských diel.