Jezuitský kostol Bratislava

Kusser, Žaškovský, Hiray, Charpentier


18. 10. 2015 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Bratislava Vocal Consort
Pavol Tužinský dirigent
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Iveta Weis Viskupová zbormajsterka
Jana Bernáthová, Jana Pastorková, Hilda Gulyásová soprán
Helena Oborníková alt
Matúš Šimko tenor
Tomáš Šelc bas
Petr La Garde trúbka
Johann Sigismund Kusser
Andrej Žaškovský
Anastasius Jokš
Anton Julius Hiray
Marc-Antoine Charpentier
Suita in C
Offertorium
Ex audi Domine
Graduale in C de Angelis
Te Deum