Ralf Weikert

Rimskij-Korsakov, Rachmaninov, Stravinskij


10. 4. 2015 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Ralf Weikert, dirigent
Boris Giltburg
, klavír
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Sergej Rachmaninov
Igor Stravinskij
Predohra Ruská Veľká noc op. 36
Rapsódia na Paganiniho tému op. 43
Vták Ohnivák (1919)

V pravoslávnom svete je rituál Veľkej noci najvýznamnejším sviatkom roka. Nikolaj Rimskij Korsakov vo svojom úsilí bazírovať na rýdzo ruskom hudobnom géne vzdal jarnému sviatku utrpenia a vzkriesenia očividný hold vo svojej kvetnatej Predohre. Sergej Rachmaninov sa v zápoleniach o novodobú ruskú hudobnú tradíciu odklonil od národniarskych členov Mocnej hŕstky a kráčal po stopách Petra Iľjiča Čajkovského k méte integrácie Ruska do európskeho kontextu. Bravúrna Rapsódia na Paganiniho tému a na tému Dies irae je dôkazom tejto orientácie. Igor Stravinskij bol jednoznačne kozmopolitným a „objednávkovým“ autorom. Vo svojich prvých opusoch však nezatajil vplyv svojho učiteľa Rimského Korsakova; parížskemu Ruskému baletu ponúkol tri excelentné partitúry a Vták Ohnivák je prvou z nich.

Koncert sa koná s podporou  SPP

Slovenský plynárenský priemysel