R4 Dobové tance v 18. storočí


5. 5. 2007 (Sobota) o 16:00, R Rodinné koncerty
Koncertná sieň SF,
Slovenský komorný orchester B.  Warchala

Ewald Danel, umelecký vedúci / husle


Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej


Jana Šimkovicová, choreografka


Martin Vanek, moderátor

Johann Sebastian Bach


Gavotta z Orchestrálnej suity č. 1 C dur BWV 1066


Gigue z Orchestrálnej suity č. 3 D dur BWV 1068


Sarabande, Polonaise a Menuett z Orchestrálnej suity č. 2 h mol BWV 1067


Ján Matejovič


Sinfonia á 3 A dur


Ivan Valenta  


Menuety z Uhrovca pre sláčikový orchester