foto © Alexander Trizuljak

Konkurz na hudobného skladateľa


2. 12. 2023 (Sobota) o 16:00, R Rodinné koncerty, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8, 5 €
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Peter Brajerčík riaditeľ
Marek Mráz skladateľ amatér
Andrej Vancel tenor
Ivan Lyvch bas
Hana Luknárová husle
Viktoriia Kriuchkova marimba
Ivana Brunovská hoboj
Zuzana Flamová scenár
Pavel Morochovič, Juraj Slovík technická spolupráca
Karol Rédli, Peter Brajerčík režijná spolupráca
Martin Vanek moderátor
Zuzana Flamová – Konkurz na hudobného skladateľa
Franz Schubert
Bedřich Smetana
Felix Mendelssohn-Barholdy
Nebojša Jovan Živković
Ludwig van Beethoven
Jean Francaixe
Joseph Haydn
Juraj Jartim
Symfónia č.3 D dur – 3. a 4. časť
Znám jednu dívku… dueto z opery Predaná nevesta
Koncert pre husle a orchester e mol – záver 1. a začiatok 2. časti
Malý Paganini – marimba
Symfónia č. 7 A dur, op. 92 – 2. časť Allegretto
L‘Horloge de flore – 6. časť Geranium Triste
Symfónia č. 101 Hodiny začiatok 2. časti
Rondo scherzando (premiéra)