Rastislav Štúr 1178 Photo © A. Trizuljak

Poulenc, Mozart, Rossini, Saint-Saëns


15. 2. 2017 (Streda) o 18:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 6, 3 €
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Katarína Turčinová flauta
Boris Prýgl bas
Dalibor Karvay
 husle
Marek Štrbák organ
Francis Poulenc
Wolfgang Amadeus Mozart
Gioachino Rossini
Camille Saint-Saëns
Francis Poulenc         
Sonáta pre flautu a orchester, FP 164 (inštr. Lennox, Berkeley)
Ária Leporella Madamina, il catalogo è questo z opery Don Giovanni
Ária Basilia La calumnia z opery Barbier zo Sevilly
Introdukcia a Rondo capriccioso, op. 28
Koncert pre organ, tympany a sláčikový orchester g mol, FP 93

Francis Poulenc bol univerzálnym typom skladateľa; s úspechmi sa stretával v parížskom šantáne aj na doskách prestížnych koncertných siení a operných domov. Sonáta pre flautu a klavír je jedným z reprezentatívnych diel francúzskeho autora. Basové party v legendárnych operných dielach Wolfganga Amadea Mozarta a Gioachina Rossiniho sú povestné ohnivým šarmom a regulovaným humorom. Camillle Saint-Saëns bol okrem iného slávnym koncertným umelcom a dokázal posúdiť požiadavky a možnosti sólistov vo virtuózne koncipovaných kompozíciách. Príkladom je aj bravúrna Introdukcia a Rondo capriccioso. Tvorba Jozefa Grešáka sa stále akosi ťažko prediera na povrch slovenského koncertného života. O tom, že je to na škodu veci, dokazuje aj sugestívna Organová symfónia.