Petra Vajdová

Piesňová tvorba Roberta Schumanna


13. 1. 2015 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Roman Janál, barytón
Marian Lapšanský, klavír
Petra Vajdová, hovorené slovo
Robert Schumann

Clara Schumann
Robert Schumann

Myrty op. 25 – výber
Kruh piesní op. 39 – výber
výber z piesní
Láska básnikova op. 48

Manželia Clara a Robert Schumannovci sa výraznou mierou pričinili o profesionalizáciu hudobného života v Nemecku v prvej polovici 19. storočia. Robert Schumann bol z hľadiska tohto náročného procesu mimoriadne progresívnou osobnosťou. Ako skladateľ bri- lantne lavíroval medzi tradíciou a novými možnosťami. Clara bola predovšetkým oslňujúcou klaviristkou, pod vplyvom manžela však občas pristúpila aj na kompozičné aktivity a po Marii Therese von Paradise bola druhou výraznou ženou v skladateľskej obci nových čias. V piesňovej tvorbe nadviazali obidvaja manželia na Franza Schuberta, vyhli sa však trudnomyseľným námetom, aké Schubert výrazne presadzoval.