P2-Wallfisch-Rushton-660x550

Purcell / Britten Schumann Williams Haas


20. 2. 2024 (Utorok) o 19:00, P – Piesňové večery
Malá sála SF,
Cena: 18 €
Simon Wallfisch barytón
Edward Rushton klavír
Henry Purcell / Benjamin Britten
Robert Schumann
Ralph Vaughan Williams

Pavel Haas
Let the dreadful engines of eternal will
Láska básnikova, op.48
The House of Life
Čtyři písně na slova čínské poezie

Romantická nemecká pieseň je výdobytkom 19. storočia. Dovtedy mali piesne charakter nezávažnej miniatúry, ktorej skladatelia venovali pozornosť len okrajovo. V Láske básnikovej, cykle 16 piesní na texty z Knihy piesní Heinricha Heineho, vyjadruje Robert Schumann vynikajúco dvojzmyselnosť poézie. Láska je chápaná ako nežné laškovanie a hry fantázie, za obrazy kvetín a vtákov sa skrýva poetická melanchólia. Ďalšie piesňové cykly prinášajú novší prístup k práci s textom. Ralph Vaughan Williams v cykle pracuje so šiestimi sonetmi Danteho Gabriela Rossettiho. Štyri piesne Pavla Haasa sú pomysleným vrcholom autorovej vokálnej tvorby. Dielo vzniklo na podnet speváka Karla Bermana, ktorý bol spolu s Haasom väznený v tábore v Terezíne. Kniha Nové spevy starej Číny, z ktorej Haas zhudobnil štyri texty, bola buď z knižnice terezínskeho geta alebo ju do tábora ktosi prepašoval. Texty odkazujú na mimoriadnu túžbu vrátiť sa domov: „Domov je tam, daleko tam“, „mělo bys domů, zbloudilé srdce!“, „Spánku sen dej mi o návratu domů“. Verše napísané v odlišnej životnej situácii nabrali v gete nový význam, medzi väzňami mali piesne tak pozitívny ohlas, že ich Berman musel spievať ešte najmenej pätnásťkrát. Široký diapazón emócií musí zvládnuť zachytiť nemecko-britský violončelista a barytonista Simon Wallfisch.