P1-Kurucová-Lademann

Dvořák Mahler Hrušovský Schönberg


7. 11. 2023 (Utorok) o 19:00, P – Piesňové večery
Malá sála SF,
Cena: 18 €
Jana Kurucová mezzosoprán
Stephan Matthias Lademann klavír
Štefan Bučko hovorené slovo
Antonín Dvořák
Alma Mahler
Ivan Hrušovský
Arnold Schönberg
Písně na slova z Rukopisu královédvorského, op. 7
Fünf Lieder
Tri reflexie
Vier Lieder, op. 2

Jana Kurucová„…okrem prirodzenej krásy a plastickosti svojho mezzosopránu hlboký zmysel pre detaily výrazu a v neposlednom rade kresbu až éterických oblúkov…“ napísal Pavol Unger v kritike na jej interpretáciu piesní z Mahlerovho cyklu Chlapcov zázračný roh. Skúsenú interpretku, ktorú na našom pódiu sporadicky vidíme vo veľkých vokálnoinštrumentálnych dielach, budete môcť tento raz počuť v komornejšej polohe. Prichádza so štyrmi unikátnymi cyklami, ktoré na Slovensku počujeme len ojedinele. Štyri piesne Antonína Dvořáka z Rukopisu královédvorského predstavujú prelom v jeho kompozičnom myslení, odklon od nemeckého novoromantizmu. Piesne Almy Mahler, manželky slávneho skladateľa a dirigenta, sú tajomné tak, ako aj ich stvoriteľka. Štyri piesne Arnolda Schönberga na texty Richarda Dehmela pochádzajú z tranzitného obdobia postupného sa vzďaľovania od tonality. Básne Haľamovej, Rúfusa a Krausa zhudobnil Ivan Hrušovský. „…meditatívnosť, charakteristická pre všetkých troch básnikov, reflektívnosť, prejavujúca sa sugestívnymi symbolmi a hlboká lyrickosť. Tieto znaky mali vplyv aj na voľbu tempa piesní, formovanie vokálneho partu a najmä na kontakt vokálnej zložky s klavírnou,“ napísal do bulletinu k premiére v roku 1989 autor.

Pozrite si videopozvánku Jany Kurucovej na koncert.