Marek Vrábel, organ

Organový recitál III – Marek Vrábel


24. 4. 2016 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Marek Vrábel organ
Johann Sebastian Bach
Alexandre Pierre François Boëly

Ján Levoslav Bella
Charles Maria Widor
Toccata a fúga F dur, BWW 540
Offertoire pour le jour de Pȃques, op. 38 č. 10
Fantázia – Sonáta d mol
Symfónia č. 5 f mol, op. 42, č. 1

Organová tvorba Johanna Sebastiana Bacha je dnes jedným zo symbolov hudobných dejín. Reprezentuje nemecký model organovej literatúry osnovaný na dôslednej polyfónii a kontrapunkte. Na rozdiel od Nemcov a Flámov sa francúzski skladatelia vďaka staviteľovi organov Aristide Cavaillé Collovi sústredili viac na zvukovosť (Boëlly, Widor). Ján Levoslav Bella nadviazal skôr na bachovskú tradíciu.