Marek Štrbák foto Alexander TRIZULJAK

Organový recitál II – Marek Štrbák


2. 6. 2024 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Marek Štrbák organ
César Franck
Štefan Németh-Šamorínsky
Marcel Dupré
Chorál č. 1 E dur
Koncert pre organ sólo, op. 85
Symphonie-Passion, Op. 23

Slovenský organista Marek Štrbák, ktorého pozná bratislavské i nitrianske publikum dôverne z mnohých sólových i orchestrálnych projektov sa vo filharmónii po prvý raz predstaví v sólovom programe. Bratislavský rodák Štefan Németh-Šamorínsky bol organistom v Katedrále sv. Martina, hudba pre organ s ním bola teda bytostne prepojená.
Vo svojej organovej tvorbe bol César Franck ovplyvnený organom Cavaillé-Colla v Chráme sv. Klotildy v Paríži, na ktorom hrával od roku 1858 až do svojej smrti. Franck ako prvý skladateľ v dejinách presne popisoval dispozičné pokyny vo svojich skladbách. Trojicu chorálov na vlastné témy napísal v posledných mesiacoch svojho života, pričom už nemal možnosť zahrať či vypočuť si ich. Za vznikom diela Marcela Duprého stojí vonkajší popud. V roku 1921 koncertoval na vychýrenom Grand Court organe vo Philadelphii, od publika dostal k improvizácii štyri melódie. O tri roky neskôr hudobné idey zapísal do nôt a vznikol op. 23. V diele sú zakódované štyri známe sakrálne nápevy z vianočného i veľkonočného obdobia.