Marek Štrbák foto Alexander TRIZULJAK

Organový recitál II – Marek Štrbák


2. 6. 2024 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 10, 8 €
Slovenský komorný orchester
Marek Štrbák organ
Štefan Németh-Šamorínsky
Felix Mendelssohn Bartholdy
Marcel Dupré
Koncert pre organ sólo, op. 85
Variations sérieuses d mol, Op. 54
Symphonie-Passion, Op. 23