Johannes Ebenbauer, organ-1

Organový recitál I – Johannes Ebenbauer


15. 11. 2015 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 6, 8 €
Johannes Ebenbauer
Johann Sebastian Bach Fantázia a fúga g mol BWV 542
Chorálová predohra ”Schmücke dich, o liebe Seele”
Max Reger
Felix Mendelssohn Bartholdy
Franz Schmidt
Johannes Ebenbauer
Fantázia a fúga op. 135/b
Sonáta č. 3 A dur, op. 65
Prelúdium a fúga D dur
Improvizácia na danú tému

Nemecká organová tradícia si vždy zakladala na aplikácii prísnych kontrapunktických a polyfónnych techník. Vzorom a nedosiahnuteľným ideálom je samozrejme Johann Sebastian Bach. Na jeho rétoriku pokorne nadviazali Max Reger a Franz Schmidt. Sonáty Felixa Mendelssohna Bartholdyho prinášajú síce odľahčenejšie tóny, tieň J. S. B. však visí aj nad nimi. Každý hráč na organe si považuje za povinnosť prezentovať aj vlastnú improvizáciu na istú tému a ani Johannes Ebenhauer túto tradíciu neporušuje.