Zuzana Ferjenčíková copyright Jean Lemoine

Organový recitál I – Zuzana Ferjenčíková


21. 11. 2021 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 9, 7 € Koncert sa koná v režime OTP*
Zuzana Ferjenčíková organ
Piotr Iľ jič Čajkovskij
Franz Liszt
Piotr Iľ jič Čajkovskij
Jean Guillou
Zuzana Ferjenčíková
Polonéza z 3. dejstva opery Eugen Onegin
Tristis est anima mea z 3. časti oratória Kristus
Scherzo zo Symfónie č. 6 h mol Patetickej
Hyperion ou la Rhétorique du Feu
Improvizácia na slovenské ľudové piesne

Transkripcie symfonických, respektíve vokálno-symfonických diel pre organ poskytujú jedinečnú možnosť konfrontácie a vzájomného porovnania zvukovej farebnosti orchestrácie a organovej registrácie. Veľkolepá polonéza z opery Eugen Onegin od Piotra Iľ jiča Čajkovského sľubuje naozaj slávnostný úvod organového recitálu. Časť z oratória Kristus Franza Liszta sa kontrastne odvíja najmä v intenciách kontemplatívnosti a bôľu. Vtip a kaskády technickej bravúry sálajú zo Scherza z Čajkovského 6. symfónie. Jean Guillou patrí k najznámejším reprezentantom francúzskej organovej tradície. Improvizačné umenie poslucháčov vždy znovu nadchýna a udivuje.
Zuzana Ferjenčíková je renomovanou organistkou. Pochádza zo Slovenska, no trvalo žije v zahraničí. Koncertuje naprieč Európou i v zámorí. Ťažiskom jej repertoáru je romantická literatúra.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)