Slovenská filharmónia – organ foto Alexander TRIZULJAK

Organový recitál I – Daniel Gabčo


17. 3. 2024 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Daniel Gabčo organ
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Matthew Martin
Jehan Alain
Olivier Messiaen
Jean Guillou
Ľuboš Gabčo
Theo Flury
St Albans Triptych
Variácie na hymnus Lucis Creator
Zjavenie večnej cirkvi
Hymnus pre organ, op.72
Sinfonia pre organ a sláčikový orchester
Koncert in A pre organ, sláčiky a tympany ad libitum

Za organovým pultom ste ho vo filharmónii mohli počuť a vidieť počas viacerých symfonických koncertov. Odchovanec Imricha Szabá a Jána Vladimíra Michalka, mladý organista Daniel Gabčo sa verejnosti debutovo predstaví v úlohe sólistu. Sinfonia z autorskej dielne jeho brata Ľuboša Gabča i Koncert in A od švajčiarskeho skladateľa a kňaza Thea Fluryho budú ťažiskovými dielami koncertu. V dielach bude organ doprevádzať aj Slovenský komorný orchester. Olivier Messiaen, Jean Guillou i Jehan Alain reprezentujú dominantnú francúzsku organovú tradíciu hudby 20. storočia. St Albans Triptych Matthewa Martina vznikol na objednávku organového festivalu v St Albans, je hudobnou spomienkou na britského organistu Petera Hurforda.