Slovenská filharmónia – organ foto Alexander TRIZULJAK

Organový recitál I – Daniel Gabčo


17. 3. 2024 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 10, 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Daniel Gabčo organ
Matthew Martin
Jehan Alain
Olivier Messiaen
Jean Guillou
Ľuboš Gabčo
Theo Flury
St Albans Triptych
Variácie na hymnus Lucis Creator
Zjavenie večnej cirkvi
Hymnus pre organ, op.72
Sinfonia pre organ a sláčikový orchester
Koncert in A pre organ, sláčiky a tympany ad libitum