NH1 2012/2013


13. 11. 2012 (Utorok) o 19:00, Moyzesovo kvarteto, NH Nová hudba
Malá sála SF,
Koncert v rámci XXVI. ročníka festivalu

Nová slovenská hudba

v spolupráci so Spolkom slovenských skladateľov


Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha, I. husle
František Török, II. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo
Július Šoška
, viola
Eugen Prochác, violončelo
Dana Šašinová, klavír
Radoslav Šašina, kontrabas

Marián Lejava
Chant d´amour op. 1 (1991) premiéra
Peter Martinček
Sláčikové kvarteto č. 5
Ilja Zeljenka
Concertino pre kontrabas a sláčikové kvarteto
Ladislav Kupkovič
Sláčikové sexteto A dur pre dvoje huslí, dve violy a dve violončelá