mucha-quartet

Mucha Quartet


10. 10. 2015 (Sobota) o 17:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 16 €
Mucha Quartet
Magdaléna Bajuszová klavír
Alexander Albrecht
Béla Bartók
Klavírne kvinteto (1913)
Klavírne kvinteto (1904)

Dielo Alexandra Albrechta ostávalo dlhé roky nepovšimnuté. Ide pritom o hodnoty, aké obstoja aj v európskych kritériách. Klavírne kvinteto tvorivo nadväzuje na obdobné diela Roberta Schumanna a Johannesa Brahmsa a je reprezentatívnym opusom skúseného autora. Aktivity Alexandra Albrechta sa odvíjali simultánne s aktivitami Bélu Bartóka. Málo hrávané Klavírne kvinteto C dur je jedným z najrobustnejších Bartókových projektov. Zaujme túžbou mladého skladateľa rúcať dožívajúci systém a hľadať nové možnosti.