Slovenský komorný orchester, Slovak Chamber Orchestra

Mozart


21. 6. 2015 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Katedrála sv. Martina,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Katarína Ďurdinová soprán
Andrea Ľuptáková soprán
Helena Oborníková alt
Matúš Šimko tenor
Eugen Gaál bas
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus KV 618
Laudate Dominum KV 339
Sub tuum praesidium, offertórium KV 198
Korunovačná omša C dur KV 317

Wolfgang Amadeus Mozart sa preslávil najmä svetskými inšpiráciami. Vedel však reagovať aj na lukratívne objednávky zo strany cirkvi. Treťou kategóriou sú duchovné diela, v ktorých Mozart hľadal prepojenie pozemského s nadzemským. Ave verum corpus je jednou z takýchto skladieb. Mozart ho napísal pol roka pre smrťou a je teda aj akousi štúdiou k Rekviem. Laudate Dominum, mladícke ofertórium  Sub tuum praesidium sú skladbami príležitostnými. Jednou z najslávnejších sakrálnych inšpirácií je však Korunovačná omša C dur.