Katedrála sv. Martina

Mozart Pärt


17. 6. 2018 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Katedrála sv. Martina,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Katarína Ďurdinová soprán
Belinda Sandiová alt
Matúš Šimko tenor
Matúš Trávniček bas
Wolfgang Amadeus Mozart
Arvo Pärt
Wolfgang Amadeus Mozart
Georg Friedrich Händel
Litaniae Lauretanae, KV 109
Berliner Messe
Ave verum corpus, KV 618
Hallelujah z oratória Mesiáš, HWV 56

Sakrálna hudba bola pre Wolfganga Amadea Mozarta viac-menej „povinnou jazdou“. Veľmi pohotovo dokázal reagovať na podnety zo strany cirkvi a jej hodnostárov. V zásade však Mozartovo „sacrum“ spočívalo v božskej dokonalosti pozemských projektov. V tvorbe Arva Pärta je situácia úplne opačná; žiadne z jeho diel nie je „nesakrálne“ – hoci je aj určené pre koncertnú prevádzku. Berlínska omša je však ako rozšírené omšové ordinárium typickým sakrálnym útvarom, skomponovaným na objednávku v súvislosti s výročím Katolíckych dní v Berlíne.