Louis Schwitzgebel, klavír

Mozart Bruckner


2. 2. 2018 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent
Louis Schwitzgebel klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Anton Bruckner
Koncert pre klavír a orchester D dur č. 26 Korunovačný, KV 537
Symfónia č. 7 E dur, WAB 107

mikrofon Po koncerte nasleduje beseda s umelcami.