Moyzesovo Kvarteto

Moyzesovo kvarteto


26. 9. 2015 (Sobota) o 17:00, Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesovo kvarteto
Malá sála SF,
Cena: 16 €
Moyzesovo kvarteto
Ludwig van Beethoven
Alexander Moyzes
Dmitrij Šostakovič
Sláčikové kvarteto f mol op.95
Sláčikové kvarteto č.4 op. 84
Sláčikové kvarteto č.3 F dur op.73

Beethovenove opusy venované štyrom sláčikovým nástrojom smerujú od vplyvov haydnovských diel z mladosti až k „ metafyzickým“ projektom z posledných rokov skladateľovho života.
Žáner sláčikového kvarteta zaznamenal veľký rozmach aj v 20.storočí. Neodolal mu ani skúsený symfonik Alexander Moyzes. Jedným z impulzov pre tohto autora bol Šostakovič. Jeho tretie kvarteto vzniklo tesne po formálnom ukončení 2.svetovej vojny.