Gianluigi Gelmetti

Filharmonický orchester Monte Carlo


29. 9. 2015 (Utorok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Filharmonický orchester Monte Carlo
Slovenský filharmonický zbor
Gianluigi Gelmetti
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Andrey Yaroshinsky
klavír
Cinzia Forte
soprán
Laura Polverelli
mezzosoprán
Celso Albelo
tenor
Mirco Palazzi
bas
Wolfgang Amadeus Mozart
Gioacchino Rossini
Koncert pre klavír a orchester č. 21 C dur KV 467
Stabat mater

Mozart postupoval v žánri klavírneho koncertu s obrovskou sebaistotou a cieľavedomosťou. Reagoval na technologické reformy, týkajúce sa kladivkového nástroja a postupne prekonával silný vplyv napríklad Carla Philippa Emanuela Bacha. V strednej časti Klavírneho koncertu C dur dokonca anticipuje harmonickými delikatesami Chopina, či Debussyho. Mozarta uvedie mladý ruský klavírny virtuóz Andrey Yaroshinsky, ktorý si v Bratislave už našiel svoje publikum.
Rossini bol mozartovským typom skladateľa; komponoval bez akýchkoľvek tvorivých peripetií, bol flexibilný a pohotový. Stabat mater je napriek Rossiniho pragmatizmu dielom s veľkou dávkou emočného záberu a duchovného ponoru a na BHS zaznie v medzinárodnom francúzsko-taliansko-španielsko-slovenskom obsadení. Turné orchestra z Monte Carlo je pod patronátom Kniežaťa Alberta a pod vedením renomovaného majstra taktovky, ktorý okrem iných ocenení bol magazínom Opernwelt menovaný v roku 2003 za „Najlepšieho dirigenta roka“.