Milan Paľa, husle

Mendelssohn, Suk, Schönberg


15. 3. 2017 (Streda) o 18:00, J Junior
Malá sála SF,
Cena: 6, 3 €
Komorný orchester ZOE
Milan Paľa
 husle
Felix Mendelssohn Bartholdy

Josef Suk
Arnold Schönberg

Symfónia pre sláčikový orchester č. 2 D dur
Koncert pre husle a sláčikový orchester d mol
Meditácia na Svätováclavský chorál, op 35a
Zjasnená noc, op. 4 (verzia pre orchester)

Ako jedenásťročný začal Felix Mendelssohn Bartholdy  písať Symfónie pre sláčikové nástroje v duchu Carla Philippa Emanuela Bacha a iných predchodcov. Okrem toho sa ešte stále ako tínedžer prezentoval aj prvým koncertom pre sólové husle a sláčiky. Josef Suk komponoval pod evidentným vplyvom jeho svokra Antonína Dvořáka; Meditácia na svätováclavský chorál je okrem toho prejavom záujmu o české dejiny a hudobné tradície. Zjasnená noc Arnolda Schönberga je symptomatickým dielom začiatku 20. storočia. Vášnivý erotizmus literárnej predlohy nasycuje aj bezbrehosť hudobnej štruktúry.