Ľudovít Kanta, violončelo

Mendelssohn Bruch Martinů Frešo Bartók


25. 11. 2018 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Ľudovít Kanta violončelo
Felix Mendelssohn Bartholdy
Max Bruch
Bohuslav Martinů
Tibor Frešo
Béla Bartók
Symfónia pre sláčikový orchester č. 10 h mol
Kol Nidrei, op. 47 (upr. Paul Wood)
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň, H. 378 (upr. Jiří Teml)
Na dedine, suita pre sláčikové kvarteto, op. 4
Rumunské ľudové tance, Sz. 68

Vo veku deviatich rokov sa zázračné dieťa Felix Mendelssohn Bartholdy pustil do práce nad cyklom dvanástich Symfónií pre sláčiky podľa vzoru starých majstrov. Elegantné diela dodnes patria k obľúbeným koncertným titulom. Max Bruch sa v rapsodickom Kol Nidrei pre violončelo a orchester nechal inšpirovať dvomi hebrejskými melódiami; prvá z nich, pomenovaná po kazateľovi Kolovi Nidreiovi, imituje rapsodickú dikciu jeho spievaného prednesu liturgického textu v najvýznamnejší židovský sviatok Jom Kippur. Na etnickom základe sú vystavané aj bravúrne Variácie na slovenskú pieseň Bohuslava Martinů; svetoznámy český autor, uctievaný symfonik a operný tvorca veľmi často siahal k folklórnym námetom. Írečitý slovenský folklór je východiskovou bázou aj v prípade Sláčikového kvarteta, op. 4 Tibora Freša, skúseného skladateľa, známeho najmä v pozícii vynikajúceho dirigenta. O folklór ako o žriedlo nových kompozičných možností prejavoval záujem aj Béla Bartók; Rumunské tance zaujmú svojou skratkovitosťou a koncentrovanosťou.