Marek Kozák

Klavírny recitál I – Marek Kozák


26. 10. 2021 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 12 € Koncert sa koná v režime OTP*
Marek Kozák klavír
Bedřich Smetana Spomienky na Čechy vo forme poliek op. 12
Koncertná etuda gis mol Na brehu morskom op. 17
Antonín Dvořák Impromptu d mol
Mazurky op. 56 (výber)
Ekloga g mol op. 52 č. 4
Adam Skoumal Žonglér
Franz Liszt
Sonáta h mol, S. 178

Klavírny recitál ponúka prierez romantickou klavírnou literatúrou z pera troch autorov s originálnym skladateľským štýlom. Typický český tanec – polka patrí k častým inšpiračným zdrojom v diele Bedřicha Smetanu. Obľúbená koncertná etuda Na brehu morskom odzrkadľuje skladateľove dojmy a nostalgické spomienky na jeho pobyt vo Švédsku. Podobne ako Fryderyk Chopin, skomponoval aj Antonín Dvořák množstvo podmanivých klavírnych miniatúr, ktoré majú svoj predobraz v charakteristických tancoch či literárnych útvaroch. Romantické prvky nájdeme aj v tvorbe výrazného českého klaviristu a skladateľa Adama Skoumala. Sonáta h mol Franza Liszta patrí k najvýznamnejším klavírnym dielam vôbec a predstavuje jeden z míľnikov v hľadaní nového smerovania a transformácie tradičnej sonátovej formy.
Marek Kozák patrí medzi popredných českých pianistov mladšej generácie. V roku 2021 sa stal laureátom prestížnej Medzinárodnej súťaže Gézu Andu v Zürichu a v roku 2019 bol finalistom Medzinárodnej klavírnej súťaže F. Busoni v Bolzane.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)