Alexander Rahbari

Malovec, Korngold, Beethoven


6. 2. 2015 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Alexander Rahbari, dirigent
Tianwa Yang, husle
Jozef Malovec
Erich Wolfgang Korngold
Ludwig van Beethoven
Koncertná hudba
Koncert pre husle a orchester D dur op. 35
Symfónia č. 5 c mol Osudová op. 67

Jozef Malovec bol integrálnou skladateľskou osobnosťou. Dokázal skĺbiť novodobé techniky s tradíciou bez toho, aby sa spreneveril jednej alebo druhej strane. Aj výrazové dispozície jeho diel sú vzácnym vyrovnávaním sviežosti a kontemplácie. Aj brniansky rodák Erich Wolfgang Korngold, známy predovšetkým ako autor filmovej hudby preukázal schopnosti prepojiť svet filmovej hudby „alla Hollywood“ s európskym typom symfonizmu. Husľový koncert je naozaj prekrásnou hudbou, kde skladateľ ostražito eliminoval nápory gýčovitosti. 5. symfónia Ludwiga van Beethovena je známa ako Osudová. Viac ako nápory osudovosti v živote samotného skladateľa, je naozaj osudovým opusom pre budúcnosť symfónie. Vyrovnať sa s týmto žánrom po tejto partitúre bolo a stále je naozaj veľmi zložité a je to vecou profesionálnej cti.